سرور مجازی و میزبانی سایت

vps 8192 usa

قیمت: 95,000 تومان

vps 4096 usa

قیمت: 70,000 تومان

vps 2048 usa

قیمت: 40,000 تومان

vps 1024 usa

قیمت: 30,000 تومان

vps 512 usa

قیمت: 25,000 تومان

vps 256 usa

قیمت: 20,000 تومان

نامحدود

قیمت: 90,000 تومان

10000 مگابایت

قیمت: 45,000 تومان

5000 مگابایت

قیمت: 35,000 تومان

3000 مگابایت

قیمت: 30,000 تومان

2000 مگابایت

قیمت: 25,000 تومان

1000 مگابایت

قیمت: 20,000 تومان

500 مگابایت

قیمت: 15,000 تومان

تبلیغات

pop up
تبليغاتX